ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Το εγχείρημα εκ-κινείται* από τον Πάρη Λεγάκη.


Στην παρούσα στιγμή, τα πουλιά είναι:
Δάφνη Σοφιανοπούλου
Ελένη Μαστρογεωργοπούλου
Πανδώρα Γιαμαλίδου
Πάρης Λεγάκης* Η έννοια της «Αρχής»


Η λέξη εκκινώ σημαίνει αρχίζω και σχετίζεται με την έννοια της «Αρχής». Η σημασία της έννοιας αυτής είναι διττή: από την μία σημαίνει «αρχίζω», εκκινώ, και από την άλλη σημαίνει «άρχω», εξουσιάζω. Η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών είναι πως το «Άρχω» υποδηλώνει μία ιεραρχική θέση που καθορίζει την σχέση με τους άλλους, ενώ η «αρχή» δηλώνει κίνηση προς μία κατεύθυνση.


Επιλέγουμε συνειδητά να εργαστούμε πάνω στην έννοια της «αρχής», και όχι του «Άρχω», και να μελετήσουμε τα όρια μεταξύ των δύο εννοιών σε πρακτικό επίπεδο. Χρησιμοποιούμε τον όρο του «εκ-κινητή» για να δηλώσουμε δύο πράγματα: πρώτον, πως το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε από την ιδέα ενός ατόμου (εκ-) και δεύτερον, πως το ίδιο άτομο θέλησε να κινήσει την διαδικασία προς μία κατεύθυνση (κίνηση). Εξιχνιάζουμε μία διαδικασία που δεν ακολουθεί πιστά την ιεραρχική ή την οριζόντια δομής. Δοκιμάζουμε κάτι άλλο.


Αυτό για μας, σαν ομάδα, μέχρι στιγμής σημαίνει:
Όλα τα μέλη της ομάδας λειτουργούν με βάση την ισαξία, δηλαδή, η γνώμη όλων αξίζει και ακούγεται το ίδιο. Διαχωρίζουμε την ισαξία από την ισότητα στο ότι οι άνθρωποι λόγο κοινωνικοπολιτικών συνθηκών δεν είναι ίσοι μεταξύ τους αλλά αξίζουν το ίδιο.
Ο εκκινητής φέρει παραπάνω ευθύνη για την κατεύθυνση του εγχειρήματος και την εξέλιξη της ομάδας. Παίρνει πρωτοβουλίες και προτείνει επόμενα βήματα τα οποία θέτονται προς συζήτηση.
Ο καθένας ξεχωριστά φέρει ατομική ευθύνη για την εξέλιξη της ομάδας και του εγχειρήματος. Παίρνει πρωτοβουλίες που πρέπει να εγκριθούν από τον εκκινητή.
Οι αποφάσεις παίρνονται κοινή συναινέσει που σημαίνει πως υπάρχει ελευθερία έκφρασης και ενθάρρυνση γι’ αυτήν.
Όλες οι διαδικασίες γίνονται με πλήρη διαφάνεια και εμπιστοσύνη.